25.03.2020

Klasa II a. WOS-r. TEMAT: Polityka i demokracja- lekcja sprawdzająca. Proszę wykonać poniższy test oraz wysłać na podany mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Życzę powodzenia!

załącznik - karta pracy

KLASA I Pa.  TEMAT: Zjednoczenie ziem polskich -państwo Władysława Łokietka. Podręcznik str.425-428.

 1. Tendencje zjednoczeniowe.
 2. Pierwsze próby zjednoczenia.
 3. Odbudowa Królestwa Polskiego przez Władysława Łokietka.

Wykonać ćwiczenie 2 str.435.

KLASA I Pa WOS.  TEMAT: Patologie życia publicznego w Polsce .Podr. str.101-106

 1. Pojęcie kapitału społecznego.
 2. Rodzaje patologii życia publicznego.
 3. Alienacja władzy.
 4. Oligarchizacja grup rządzących.
 5. Centralizacja władzy.
 6. Biurokratyzacja.
 7. Partykularyzm.
 8. Nepotyzm.
 9. Klientelizm
 10. Brutalizacja polityki.
 11. Mowa nienawiści.
 12. Korupcja. . .
 13. Przyczyny korupcji.
 14. Korupcja na świecie.

5.Zwalcznie korupcji w Polsce.

Zadanie:1 Wykonać ćwiczenia w karcie pracy do poniedziałku 30.03. 2020.

załącznik - karta pracy


24.03.2020

KLASA I PA- rozwiązania proszę przesłać na maila- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLASA II C- zaległy test „ Obywatel w państwie i media”. Rozwiązania proszę przesłać na maila

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w dn. 24. 03. 2020 r.

TEST


 

23.03.2020

KLASA I A.  TEMAT: Państwo krzyżackie.

Na podstawie filmu edukacyjnego-„ Krzyżacy. Powstanie, potęga, upadek 2011” 52’54 min. , youtube.com/watch?v=7hTp NI7SD-U      

Wypełnij kartę pracy. Odp. Przesłać do 24.03.

karta pracy


19.03.2020

KLASA II A WOS

Na podstawie podręcznika i lekcji dotyczącej systemów wyborczych , wykonaj poniższe zadania.

OBLICZANIE ILOŚCI MANDATÓW ZDOBYTYCH W WYBORACH

Załącznik 1. Karta pracy

Załącznik 2. Karta pracy

Załącznik 3. Karta pracy


18.03.2020

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KLASA I A i B

PODRĘCZNIK STR.93-101

I. TEMAT . Pojęcie i funkcje mediów .

1. Pojęcie współczesnych mediów .

2. Rodzaje mediów .

3. Funkcje środków masowego przekazu.

4. Media jako czwarta władza.

ZADANIE – Porównaj funkcje mediów w państwach demokratycznych i niedemokratycznych

Dokonaj krytycznej analizy dowolnego przekazu medialnego.

II. TEMAT. Media w Polsce.

1. Zasady funkcjonowania mediów.

2. Największe stacje telewizyjne i radiowe w Polsce.

3. Największe polskie gazety codzienne , najważniejsze tygodniki i portale informacyjne.

4. Zasady etyczne w mediach.

5. Przykłady łamania zasad etyki dziennikarskiej.

Wykonać ćwiczenia ze strony101.

HISTORIA  

18.03.2020

KLASA I A .

I. TEMAT WŁADZE UNIWERSALNE I PAŃSTWA EUROPY ZACHODNIEJ. Str. 405-413.

1. Cesarstwo niemieckie od 13 do 15 wieku.

2. Papiestwo w 14 i 15 wieku.

3. Królestwa Zachodu i problem suwerenności.

a. Monarchia francuska .

b. Powstanie zjednoczonej Hiszpanii.

c. Włochy w 14 i 15 wieku.

Wykonaj polecenia ze str. 412-413.

II. TEMAT . Państwa Europy Środkowej , Wschodniej i Północnej. Str. 414-424.

1. Ogólna charakterystyka Europy Środkowo-wschodniej.

2. Królestwo Czech.

3. Królestwo Węgierskie.

4. Państwa skandynawskie.

5.Wielkie Księstwo Litewskie.

6. Ruś pod dominacją Mongołów.

7. Wielkie Księstwo Moskiewskie.

Wykonać polecenia ze str. 423-424.

18.03.2020

HISTORIA

Klasa III c 

I. Temat - Konflikty zbrojne na świecie. [ podręcznik , vademecum , str. 270 – 285 ]

1. Przyczyny konfliktów zbrojnych .

2. Specyfika i rodzaje współczesnych konfliktów zbrojnych .

3. Charakterystyka przykładowych konfliktów zbrojnych [ sudański , w Nigerii , w Somalii , Środkowy i Bliski Wschód{Izrael -Afganistan – Irak – Syria – Jemen – Pakistan } , w Azji – Filipiny , w Europie – Ukraina , w b. Jugosławii , cypryjski , pozostałe konflikty – w republikach postradzieckich , w Tybecie , problem kurdyjski , Arabska Wiosna , Czeczenia , Rwanda , Zatoka Perska , konflikty w Ameryce Środkowej i Południowej .

4. Ruchy i konflikty etniczne i separatystyczne na świecie w 21 wieku .

5. Metody rozwiązywania współczesnych konfliktów .

II. TEMAT- Inicjatywy na rzecz pokoju światowego , demokracji i praw człowieka .

1.” Gorąca linia”, Plan Rapackiego , Plan Gomułki , Międzynarodowy Dzień Pokoju .

2. Organizacje działające na rzecz ochrony bezpieczeństwa i pokoju .

3. Najważniejsze porozumienia dotyczące kontroli zbrojeń .

4. Działalność laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w tym zakresie . Nagroda im. A. Sacharowa i inne .

5. Pomoc rozwojowa i humanitarna .

Wiadomości uzupełniające [ G8 – od 1975 szczyt najbogatszych państw – początkowo sześć : Francja , Japonia , Niemcy , Wlk. Brytania ,

Włochy , USA [-1976 Kanada] oraz od 1997 Rosja , od 2014 po aneksji Krymu odsunięta , G20, Grupa 77- w 1964 rozwijające się państwa Południa zawarły w ramach ONZ własną koalicję . Obecnie liczy ponad 133 kraje , ale pozostała historyczna nazwa ].

III. TEMAT . Stosunki międzynarodowe- powtórzenie-rozwiązać test .

TEST


17.03.2020

Kl. 1GA-WOS   

 

1. Temat-Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.[str. 76-82] . Treści:

1. Wymienić organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek wew. w państwie.

2.Scharakteryzować uprawnienia Policji i innych służb.

3. Opisać przykłady[ potwierdzone ]-nadużywania uprawnień przez Policję i inne służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wew. państwa.

4. Wykonać ćwiczenia ze strony 82.

 

TEMAT-2......Problemy przestępczości w Polsce. [str. 83-89]

1. Przestępczość zorganizowana - pojęcie i przykłady działania w Polsce i na świecie.

2. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży-wykonać metodą metaplanu : Jak jest?....Jak powinno być?.....Dlaczego nie jest tak ,jak być powinno?.....Co zrobić , aby było tak , jak być powinno?

3.Odpowiedzialność nieletnich za popełnione przestępstwa [ zadanie wykonać na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich].

4. Zasady bezpiecznego zachowania się w miejscach zagrożenia.

ZADANIE- dla chętnych-przygotować plakat lub ulotkę ostrzegającą przed niebezpieczeństwami w miejscach zagrożenia.

 

HISTORIA:

TEMAT : Polacy na frontach 2 wojny światowej[ str. 174-181].

1. Armia polska we Francji -walki w obronie Francji i w kampanii norweskiej.

2.Jednostki polskie w Wlk. Brytanii -i w bitwie o Anglię

3.Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich – Polacy w walkach na terenie Afryki .

4. II Korpus Polskich Sił Zbrojnych. [od formowania w ZSRR]

5. I Dywizja Pancerna.

6. Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa.

7. I Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki.

8. I Korpus Polski w ZSRR.

9. I Armia Polska w ZSRR.

10. II Armia W.P.

TEMAT 2- POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ WIELKIEJ KOALICJI.[ str. 148,154,162,208,212]

1. Powstanie Wielkiej Koalicji.

2. Konferencje Wielkiej Trójki [ w Teheranie , w Jałcie , w Poczdamie – i ich ustalenia]

TEMAT 3 – POWSTANIE WARSZAWSKIE .[ str.202-209].

1. Plan „ Burza” i jego realizacja.

2. Geneza i wybuch powstania warszawskiego.

3. Przebieg działań powstańczych.

4. Stanowisko mocarstw w sprawie powstania.

5. Skutki i znaczenie powstania

6. Zadanie dla chętnych w formie rozprawki –„ Czy powstanie warszawskie miało sens , rozważ argumenty za i przeciw powstaniu”

Our website is protected by DMC Firewall!