KLasy: 1GA i 1GC
 
Opracować temat: Efekt fotoelektryczny zewnętrzny.
 
Obejrzeć film
 
Przeanalizować zadanie:
 
Wykonać referat o Albercie Einsteinie i jego największych osiągnięciach.
Referat pisany ręcznie na kartce formatu A4. Referaty będą sprawdzanie gdy wrócimy do szkoły.
 
Na stronie epodreczniki.pl trzeba czasami odświeżyć stronę gdy pojawi się
BŁĄD 404!!!
 
Opracować temat:  Budowa atomu wodoru. Stan podstawowy i stany wzbudzone.
na epodreczniki.pl
 
 
KLasy 1PA, 1PB, 1PC
 
1.Opracować temat: Praca jako wielkość fizyczna
na epodreczniki.pl
 
Przeanalizować zamieszczone tam zadania.
 
2. Opracować temat: Moc jako szybkość wykonywania pracy
 
Przeanalizować zamieszczone tam zadania.
 
Na stronie epodreczniki.pl trzeba czasami odświeżyć stronę gdy pojawi się
BŁĄD 404!!!
 
3. Wykonać dowolny ale bezpieczny eksperyment np. z badania ruchu, może być
z zasad dynamiki i wykonać sprawozdanie, które będzie sprawdzane jak wrócimy do szkoły.
Our website is protected by DMC Firewall!